TMO GENEL MÜDÜRÜMÜZ İLE BİR ARAYA GELDİKTMO GENEL MÜDÜRÜMÜZ İLE BİR ARAYA GELDİK

Birliğimiz Yönetim Kurulu ile TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal 12.08.2021 tarihinde çevrimiçi toplantıda bir araya gelmiştir.

Toplantıda Başkanımız M. Ülkü Karakuş ve Yönetim Kurulu Üyelerimizce;

 • TMO’nun hububatlar konusunda yapmış olduğu uygulamalarda başarılı olunduğu, süt ve besi karma yem fiyatlarında Temmuz ayında Haziran ayına göre %5-7 arasında gerilemenin sağlandığı,
 • 2021 yılının ilk 6 ayında 2020 yılının aynı dönemine göre ithal edilen yem hammadde birim ithalat fiyatlarında dolar bazında %46, TL bazında ise %77 oranlarında artış olduğu,
 • İç piyasadaki fiyat artışlarının nedenlerinin Dünya fiyatlarındaki bu artışlardan da görülebileceği,
 • TMO’nun arpa tahsisleri sonucunda arpa fiyatlarının dengelenmesi ve karma yem fiyatlarının düşürülmesi amacının hasıl olduğu,
 • Ancak arpa tahsisleri konusunda bazı sorunların yaşandığı, bu sorunların ve firmalar arasındaki haksız rekabetin önlenebilmesi için tahsislerin yem satış fiyatlarına bakılmadan fiili tüketimlere göre yapılması gerektiği,
 • Eğer ki karma yem faturası karşılığı arpa tahsislerine mutlaka devam edilmesi gerekiyorsa, rekabet ortamını bozmayacak şekilde tahsis oranlarının birbirlerine yakın seviyelerde yapılması gerektiği,
 • TMO’nun buğday satışlarının, kanatlı hayvan besici ve yetiştiricileri yanında diğer yem sanayicilerine de yapılmasının uygun olacağı,
 • Neredeyse buğday fiyatına gelen kepek fiyatlarındaki artışları önleyecek adımların atılması gerektiği,
 • Bunun için kepek yerine buğday ithal etmenin daha uygun olacağı,
 • Özellikle kışa hazırlık amacıyla hububat gümrük vergilerinin bir an önce kaldırılarak özel sektörün ithalat yapmasının sağlanması gerektiği söylenmiştir.

  TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal tarafından;

 • Devletimizce, salgın, kuraklık gibi afetlerde yapılan uygulamaların yerinde ve zamanında gerçekleştirildiği,
 • Piyasa regülasyonu amacıyla alınan kararların, ilgili Bakanlıklarla, gıda komitesi ve sektör paydaşları ile koordinasyon halinde alındığı,
 • Finansal açıdan sadece Türkiye değil, dünya genelinde sorunların yaşandığı,
 • Hububat rekolteleri konusunda birçok senaryonun olduğu ancak, TMO olarak en kötü senaryolara göre planlamaların yapılıp tamamlandığı,
 • Olağanüstü durumlara yönelik olarak olağanüstü önlemlerin gerekmesi nedeniyle hasat döneminde ithalatın yapıldığı,
 • Gelecek senenin hasadına kadar olan dönemi planladıkları,
 • TMO tarafından şu ana kadar 2 milyon ton buğday ve arpa tedarikinin yapıldığı,
 • Arpa, buğdaydan sonra, mısır tedarikine de geçileceği,
 • Geçmiş yıllarda doğrudan besici ve yetiştiricilere yapılan satışları, yem üreticilerine de yapmayı planladıkları,
 • Amaçlarının, karma yem fiyat artışlarını önlemek ve mümkünse karma yem fiyatlarını geriye çekmek olduğu,
 • Uygun fiyatlı arpa satışı sonucunda karma yem fiyatlarında oluşan gerilemeyi belgelemek istedikleri ve bu nedenle firmalardan karma yem satış faturalarının talep edildiği,
 • Uygulama sonucunda karma fiyatlarının kontrol edilebildiğini gözlemledikleri,
 • Yanlış beyan veya belge sunanlarının adli makamlara şikayet edildiğini ve bu konuda tolerans gösterilmediği,
 • Karma yem faturası ibrazı karşılığı tahsis uygulamasına devam edileceği,
 • Şu an için iç piyasada mısır fiyatlarının yüksek seyrettiği ve mısır alım fiyatı konusunda ise sürecin biraz daha ilerlemesini bekledikleri,
 • Arpa ithalatı konusunda şartnamelerin güncel koşullara göre düzenlendiği,
 • Bu sene maliyetlerin yüksek olmasının normal olduğu ancak kıtlık çekilmeyeceği söylenmiştir.