TÜRKİYEMBİR 36. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSUTÜRKİYEMBİR 36. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

 

TÜRKİYE YEM SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

2017-2018 yılı 36. Olağan Genel Kurulumuz 1/Nisan/2019 Pazartesi günü saat 12:00’de Öveçler Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Lizbon Caddesi No: 38/7 06460 Çankaya / ANKARA adresindeki Derneğimiz Merkezinde, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 09/Nisan/2019 Salı günü saat 14:00’de Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sk. Kavaklıdere 06700 ANKARA adresindeki Sheraton Ankara Hotel & Convention Center Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem ile toplanacaktır. Bütün üyelerin teşriflerini rica ederim.

                                                                        M.Ülkü KARAKUŞ-Başkan   

 

GÜNDEM

 1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Başkanlık Divanı Seçimi,
 2. Birlik Başkanı Sn.M.Ülkü Karakuş’un Açılış Konuşması
 3. Konukların Konuşmaları
 4. 2017-2018 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi
 5. 2017-2018 Yılları Dernek Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve İbrası
 6. 2017-2018 Yılları Dernek İktisadi İşletmesinin Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve İbrası
 7. Yönetim ve Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası
 8. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği’ne ait taşınmazların satışının müzakeresi
 9. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği’ne ait Vakıf kurulmasının müzakeresi
 10. 2019-2020 Yılları Yeni Üye Giriş Aidatlarının Tespiti ile Dernek Tahmini Bütçelerinin Kabulü
 11. Dernek İktisadi İşletmesinin 2019-2020 Yılı Tahmini Bütçesinin Kabulü ile Üyelerden Alınacak Katılım Payı Ücretlerinin Tespiti
 12. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Meslek Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
 13. Dilek ve Temenniler
 14. Kapanış