TMO HUBUBAT ALIM KRİTERLERİ TOPLANTISINA KATILDIKTMO HUBUBAT ALIM KRİTERLERİ TOPLANTISINA KATILDIK

TMO’nun hububat alım kriterleri konusundaki toplantısı 04.01.2018 tarihinde TMO Güvercinlik Ek Tesislerinde gerçekleştirilmiştir. TMO Genel Müdür Yardımcısı Vekili Cihan Soyalp Başkanlığında düzenlenen toplantıya, TMO’nun tüm birimlerindeki yetkililerin yanında, Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Zeki Zorbaz ve Genel Sekreterimiz Serkan Özbudak, ticaret borsası temsilcileri, TSE temsilcileri, TMSD, TUSAF, LİDAŞDER gibi sivil toplum kuruluşları ve özel firma temsilcileri katılmıştır.

Toplantıda TMO yetkililerince; 

  • İlk olarak 2011 yılında kaliteye göre alımlara başlandığı,
  • TMO’nun, TSE standartlarına uygun olarak hazırladığı alım kriterleri çerçevesinde alım yaptığı, ancak ürün çeşidinin çok olduğu bölgelerde depolama açısından sıkıntıların ortaya çıktığı, TMO’nun ve depo şirketlerinin depolama tesislerinden optimum düzeyde yararlanabilmek amacıyla bazı düzenlemelere gerek görüldüğü,
  • Bu amaçla, depolanan hububatta sınıf sayısının belli parametrelere göre azaltılmasının hedeflendiği,
  • TS 2974 Buğday standardında 4 sınıftan işlem gören ekmeklik buğdayların 3 sınıftan, 3 sınıftan işlem gören makarnalık buğdayların 2 sınıftan değerlendirilmesi,
  • TS 4078 Arpa standardında da 3 sınıftan işlem gören arpaların 2 sınıftan değerlendirilmesi,
  • Aynı şekilde 3 sınıftan değerlendirilen çavdar, tritikale ve yulafta da değerlendirmenin 2 sınıftan yapılması,
  • Bu düzenlemelerle 2011-2017 yılları arasında 34 olan depolama grup sayısının, 2018 yılında 25’e indirilmesinin planlandığı söylenmiştir.

Daha sonra katılımcılar ile TMO’nun önerdiği standartlar tartışılmıştır.