Menu
Web Sayfası Sponsorlarımız
BİRLİĞİMİZDEN HABER VE DUYURULAR

D-8 ÜLKELERİNDEN YAPILACAK İTHALATTA GÜMRÜK VERGİLERİ DÜZENLENDİ

“D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak olan gümrük vergi oranlarını düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı 28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

DAMIZLIK SIĞIR İTHALATI GÜMRÜK VERGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Damızlık sığır ithalatı gümrük vergilerinde değişikliğin yapıldığı “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 24.06.2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

KABA YEMLER TOPLANTISINA KATILDIK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce 31.05.2016 tarihinde Yem Bitkileri ve Kaba Yem Üretimi konulu bir toplantı düzenlenmiştir.

YEM KATKI MADDELERİNİN DEĞERLENDİRME VE ONAY İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE SUNULMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

Yem Katkı Maddelerinin Değerlendirme ve Onay İşlemleri İçin Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Tebliğ 27.05.2016 tarih ve 29724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

5. DÜNYA YEM VE GIDA KONGRESİ ANTALYA’DA YAPILDI

5. Dünya Yem ve Gıda Kongresi, 18-20 Nisan 2016 tarihleri arasında Uluslararası Yem Sanayi Federasyonu (IFIF) organizatörlüğü, Avrupa Yem Sanayicileri Federasyonu (FEFAC) yardımcı organizatörlüğü, FAO Teknik desteği ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Türkiyem-Bir) ev sahipliğinde Antalya’da “Herkese Eşitlik ve Refah” teması ile gerçekleştirilmiştir.

2016/2017 HASATINA DOĞRU TÜRKİYE VE DÜNYADA TAHIL

11-12 Mayıs tarihlerinde Ankara/Crown Plaza Hotel’de HUBUDER tarafından “2016/2017 Hasatına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl” konulu bir konferans düzenlenecektir. Konferans programı ve katılım formu aşağıdaki linklerde yer almakta olup, konferansa katılım için katılım formunun doldurularak 0 212 265 05 73 no’lu faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir.