Menu
Web Sayfası Sponsorlarımız
BİRLİĞİMİZDEN HABER VE DUYURULAR

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası eski Başkanı ve 22-23. Dönem CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGİN vefat etti.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA YAZILARIMIZ

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Değişiklik Hakkında; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığına yazılan yazılarımız ekte sunulmuştur.

GDO İZLENEBİLİRLİK SİSTEMİ KULLANIMA AÇILDI

GDO ve ürünleri ile bunlardan elde edilen ürünlerin online olarak izlenebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca oluşturulan “Yem Bilgi Sistemi” pilot uygulama şeklinde faaliyete geçmiştir.

KDV İADELERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir.

KOLZA VE AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA GÖZETİM UYGULAMASI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 03.09.2016 tarih ve 29820 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

KARŞILIKSIZ ÇEKLERE HAPİS CEZASI GERİ GETİRİLDİ

“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Kanun No. 6728) 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.