KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAYINLANDIKIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA  DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAYINLANDI

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi HakkındaTebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/26)14 Kasım 2020 tarih ve 31304 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

İlgili Tebliğ için tıklayınız.