2018 YILINDA UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİLERİ YAYINLANDI2018 YILINDA UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİLERİ YAYINLANDI

2018 yılında ithalatta uygulanacak olan gümrük vergileri 31 Aralık 2017 tarih ve 30287 sayılı 4.Mükerrer Resmi Gazetede “2017/11168 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” başlığı altında yayınlanmıştır.

Arpa ithalatındaki gümrük vergisi sıfırlanmış olup, 01.04.2018 tarihinden itibaren %35 olarak uygulanması, küspe ithalatındaki gümrük vergilerinin hayvan yemi olarak kullanılması şartı aranmaksızın %6,5 olarak (Bosna Hersek için %0, Güney Kore için %6,1) uygulanması kararlaştırılmıştır.

İlgili karar için tıklayınız

Yem sektöründe kullanılan bazı yem hammaddelerin gümrük vergileri için tıklayınız