YAĞLI TOHUMLARDA VE AYÇİÇEK YAĞI İTHALATINDA GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDIYAĞLI TOHUMLARDA VE AYÇİÇEK YAĞI İTHALATINDA GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.08.2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre keten tohumu ithalatına da gözetim uygulaması getirilmiş ve kolza, ayçiçeği, aspir, ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları ile ayçiçeği tohumu yağı ithalatında uygulanan gözetim birim değerleri artırılmıştır.

İlgili tebliğ için tıklayınız